SAUL gelooft in de doorontwikkeling van de jeugdhulp. We zien dat het anders moet en geloven dat het anders kan.

Saul gelooft in de doorontwikkeling van de jeugdhulp. We zien dat het anders moet en geloven dat het anders kan.
Play Video
DE REDEN

Dit is
waarom
wij SAUL zijn

Niet alles kun je altijd in je eentje oplossen. Soms is het prettig dat er iemand naast je staat – voor extra ondersteuning en een deskundige blik op jouw situatie. Samen kun je toewerken naar meer grip en perspectief in je leven.

Sinds 2014 biedt SAUL begeleiding, (gezins)behandeling en diagnostiek aan kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen met matige tot complexe problematiek. Vanuit multidisciplinaire teams in Drenthe, Friesland en Groningen benaderen wij een hulpvraag altijd kracht- en omgevingsgericht. Dit betekent dat wij niet alleen inzoomen op jou, maar ook kijken naar het netwerk (‘systeem’) om jou heen: op welke manieren kunnen familie, vrienden, werk en sport jou helpen?

Oprichter Saul Limonard: ‘In onze kortlopende, krachtgerichte hulpverlening helpen wij je om je eigen vaardigheden duurzaam in te zetten. Ook helpen we je naar een betrokken netwerk. Zo krijg je alle handvatten die nodig zijn om je positief te ontwikkelen.’

 

Meer over SAUL of Leer ons team kennen

Wij kunnen helpen als je problemen ervaart die een gelukkig leven in de weg staan. Daarbij richten we ons op jou en je gezin, maar ook op de mensen daaromheen die een positief verschil kunnen maken in jouw leven.

Klop bij ons aan voor hulp bij:

 • Positief opvoeden
 • Eetproblemen (onder- en overgewicht)
 • (V)echtscheiding
 • Een onveilige thuissituatie met kinderen
 • Licht verstandelijke beperking
 • Trauma- of hechtingsproblematiek
 • Psychische en psychiatrische problematiek
 • Functioneren binnen het onderwijs
 • Vinden van passend werk
 • Zelfstandig wonen
ONZE WERKWIJZE

De
kern-
expertises
van SAUL

DE KERN

Onze
kernwaarden

Zelfregie

Vertrouwen

Transparantie

Lef

Er is één vaste professional die het kind, de jongere,
de (jong)volwassene en het gezin beter leert kennen en begeleidt.
DE UITVOERING

Je wilt
de hulp van SAUL…
en dan?

SAUL belooft:

 • De hulpverlening start binnen 2 tot 6 weken na aanmelding
 • Je krijgt een vaste hulpverlener
 • Je zet flinke stappen naar zelfregie
 • We betrekken ook je gezin en andere belangrijke mensen in je leven bij de hulpverlening
6 WEKEN
EEN JAAR
Aanmelden
Je vult het online aanmeldformulier in op onze website.
Telefonisch contact
De gedragswetenschapper of praktijkbegeleider van SAUL belt jou binnen twee werkdagen. Jullie bespreken jouw hulpvragen en er kunnen nog aanvullende vragen worden gesteld. De gedragswetenschapper / praktijkbegeleider geeft aan hoe SAUL je verder kan helpen.
Koppeling met hulpverlener
Binnen 2 tot 6 weken vertellen we je aan welke hulpverlener je bent gekoppeld.
Kennismaking bij jou thuis
Jouw hulpverlener komt samen met de gedragswetenschapper of praktijkbegeleider naar je toe voor een kennismakingsgesprek. Het liefst komen we bij jou thuis. Als dat niet mogelijk is, kijken we naar een andere plek in jouw directe omgeving, bijvoorbeeld op school, het gemeentehuis, in het buurthuis of bij een familielid.
Begrijpen van hulpvraag
De eerste zes weken zijn er om elkaar goed te leren kennen. Om jou en je hulpvraag beter te begrijpen zal jouw hulpverlener ook kennismaken met de mensen in jouw netwerk (‘het systeem’).
Plan van aanpak
In deze eerste zes weken maak je samen met jouw hulpverlener een hulpverleningsplan. Hierin staat waar je aan wilt werken, hoe we dat gaan doen en welke afspraken we maken. Samen met jou en je verwijzer bespreken we dit plan. Als jij akkoord bent, starten we met de uitvoering van het plan.
Complete begeleiding
Jouw hulpverlener begeleidt in het gezin, op school en bezoekt ook bijvoorbeeld werk en de sportvereniging.
Voortgang evalueren
Elke drie maanden evalueren jullie de voortgang. Doelen worden behaald, bijgesteld of opgesteld.
Doel bereiken
Heb je je doelen bereikt? Heb je weer voldoende zelfregie over je leven? Dan ronden we het hulpverleningstraject af. Waar nodig, maken we afspraken over de toekomst. We blijven altijd bereikbaar voor je.

Verleden heb je
toekomst moet je maken.

Onze wachttijden

Wachten is nooit leuk en daarom houden wij het zo kort mogelijk!

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze aanmeldcoördinatoren. In Friesland kun je contact opnemen met Fenne van der Meulen via het telefoonnummer 0513 438564. Voor de regio’s Groningen en Drenthe kun je contact opnemen met Saskia Kleine via het telefoonnummer 050-2308454.

Per behandeling is het verschillend wanneer je van start gaat, na aanmelding:

Ambulante begeleiding individueel

2 weken

Ambulante gezinsbegeleiding

4 – 6 weken

Ambulante gezinsbehandeling (IAG) 

5 – 7 weken (spoed uitgezonderd)
Ambulante gezinsbehandeling ((v)echtscheidingsproblematiek)
5 – 7 weken (spoed uitgezonderd)
Ambulante gezinsbehandeling (eetproblematiek)

3 maanden (spoed uitgezonderd)

Wij blijven ouders
4 – 6 weken
KIES groep

Informeren naar de mogelijkheden

(Handelingsgerichte) Diagnostiek

4 – 6 weken

Individuele behandeling
4 – 6 weken

Laatst bijgewerkt: 23-01-2024

SAUL biedt hulpverlening in Drenthe, Friesland en Groningen.

Systeembegeleiding & intensieve ambulante gezinsbehandeling | Toeleiding naar onderwijs en werk | Jongerencoaching en kindgesprekken | Pedagogische opvoedondersteuning | Handelingsgerichte diagnostiek

Friesland

051 343 85 64
Harddraversweg 1
8501 CG Joure

Groningen

050 230 84 54
Meerweg 143C,
9752 XA Haren

Drenthe

050 230 84 54
Overcingellaan 17, 
9401 LA Assen

info@wijzijnsaul.nl

Bereikbaar in geval van nood van maandag tot en met vrijdag:
• Tussen 09:00 en 17:00 uur: 051 343 85 64
• Tussen 17:00 en 22:00 uur: 06 405 054 07
• Tussen 22.00 en 09.00 uur: 06 107 623 72

Bereikbaar in geval van nood op zaterdag en zondag:
• Tussen 09:00 en 22:00 uur: 06 405 054 07
• Tussen 22.00 en 09.00 uur: 06 107 623 72

KvK: 75133318
AGB – code: 98104298
IBAN: NL23KNAB0256460604

‘SAUL weet waar ze over praten. Dat is een vertrouwd gevoel’

‘Zeer betrokken, bekwaam en professioneel personeel’

Verleden heb je
toekomst moet je
maken.

Wachten is nooit leuk en daarom houden wij het zo kort mogelijk!

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze aanmeldcoördinatoren. In Friesland kun je contact opnemen met Fenne van der Meulen via het telefoonnummer 0513 438564. Voor de regio’s Groningen en Drenthe kun je contact opnemen met Saskia Kleine via het telefoonnummer 050-2308454.

Per behandeling is het verschillend wanneer je van start gaat, na aanmelding:

Ambulante begeleiding individueel

2 weken

Ambulante gezinsbegeleiding

4 – 6 weken

Ambulante gezinsbehandeling (IAG) 

5 – 7 weken (spoed uitgezonderd)

Ambulante gezinsbehandeling ((v)echtscheidingsproblematiek)

5 – 7 weken (spoed uitgezonderd)

Ambulante gezinsbehandeling (eetproblematiek)

3 maanden (spoed uitgezonderd)

Wij blijven ouders

4 – 6 weken

KIES groep

Informeren naar de mogelijkheden

(Handelingsgerichte) Diagnostiek

4 – 6 weken

Individuele behandeling

4 – 6 weken

Laatst bijgewerkt: 23-01-2024