KIES: Kinderen In Een Scheiding

Spel- en praatgroep voor kinderen van 7 t/m 12 jaar (en online bijeenkomsten voor ouders)

Omdat een scheiding ook voor een kind een persoonlijk proces is

Een scheiding overkomt kinderen. En je kunt niet altijd alles in je eentje oplossen. Dan is het fijn om te weten dat er jeugd- en gezinsprofessionals klaarstaan die jouw kind en andere kinderen met gescheiden ouders helpen om zo goed mogelijk met de situatie om te gaan.
Play Video
Als ouders uit
elkaar gaan…

KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Het is een veilige omgeving voor een kind om te praten over de scheiding, met andere kinderen, onder begeleiding van twee gecertificeerde KIES-coaches van SAUL.

De kinderen ervaren overeenkomsten en verschillen tussen de eigen situatie en die van de andere kinderen in de groep. En door erover te praten, leert een kind beter omgaan met gevoelens als boosheid, verdriet en verwarring om de scheiding. De KIES-coaches stellen hem of haar bovendien gerust dat een kind nooit schuld heeft aan de scheiding.
De opdrachten in de groep moedigen de kinderen aan om thuis meer over hun gevoelens en vragen te gaan praten. Ook geeft de KIES-coach tijdens twee ouderbijeenkomsten voorlichting over de inhoud van KIES en een evaluatie bijeenkomst na afronding.
  • Voor kinderen zijn er acht KIES-bijeenkomsten van een uur.
  • Voor ouders is er een informatiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst.
Je kind leert in de KIES-groep om meer te (durven) vragen of bespreken. En jij leert misschien iets nieuws van de ouderbijeenkomsten. Door KIES leren jij en je kind elkaar beter te begrijpen.

Hoe reageer jij op vragen over de scheiding?

KIES in het
kort
DEELNAME IS GRATIS

Voor het kind

  • Spel- en praatgroep met 8 tot 10 kinderen
  • 8 bijeenkomsten van 1 uur
  • Begeleiding door twee gecertificeerde KIES-coaches

 

Ontdek dat je niet de enige bent. Sta stil bij wat je voelt en denkt. Oefen met vertellen waar je je zorgen over maakt of wat je niet begrijpt. Word sterker en zekerder.

Voor de ouder

  • Informatiebijeenkomst vooraf
  • Evaluatiebijeenkomst na afloop
  • Begeleiding door gecertificeerde KIES-coach

 

Bied je kind de kans om in een veilige omgeving over de scheiding te praten. Help je kind bij het zo goed mogelijk verwerken van de scheiding. Krijg handvatten om het contact met je kind sterker te maken. Zie je kind sterker en zekerder worden.

Je wilt KIES voor jouw kind... en dan?

EEN JAAR
Aanmelden
Aanmelden doe je op wijzijnsaul.nl/kies.
Uitnodiging
Je krijgt een uitnodiging voor de informatiebijeenkomst voor ouders. De KIES-coach:
> laat jou en de andere ouders zien wat de kinderen gaan doen;

> beantwoordt vragen;

> deelt ideeën over hoe je jouw kind goed kunt helpen
Start
Je kind start met KIES in een kleine groep van leeftijdsgenoten. De coaches stimuleren ieder kind om te praten over gevoelens en gedachten rondom de scheiding. Zijn er dingen die jouw kind moeilijk vindt aan de scheiding? Er wordt samen met jouw kind gewerkt om zelf de eigen, best haalbare oplossing te vinden. (8 weken, 1 uur per week)
In gesprek
Je kind wordt aangemoedigd om thuis met jou in gesprek gaan. Onder andere over wat er is besproken in de groep, maar ook over de feedback en vragen die hij of zij nog heeft voor jou.
Evaluatiebijeenkomst
Na afloop krijg je een uitnodiging voor de evaluatiebijeenkomst. Met de KIES-coach en de andere ouders kijk je terug op wat er is gebeurd en wat voor verschil je opmerkt bij je kind.
Plan van aanpak
In deze eerste zes weken maak je samen met jouw hulpverlener een hulpverleningsplan. Hierin staat waar je aan wilt werken, hoe we dat gaan doen en welke afspraken we maken. Samen met jou en je verwijzer bespreken we dit plan. Als jij akkoord bent, starten we met de uitvoering van het plan.
Complete begeleiding
Jouw hulpverlener begeleidt in het gezin, op school en bezoekt ook bijvoorbeeld werk en de sportvereniging.
Voortgang evalueren
Elke drie maanden evalueren jullie de voortgang. Doelen worden behaald, bijgesteld of opgesteld.
Doel bereiken
Heb je je doelen bereikt? Heb je weer voldoende zelfregie over je leven? Dan ronden we het hulpverleningstraject af. Waar nodig, maken we afspraken over de toekomst. We blijven altijd bereikbaar voor je.

Meld je aan voor de spel- en praatgroep

Heb je vragen over KIES?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Een van onze KIES-coaches geeft graag antwoord op al je vragen. Mail naar info@wijzijnsaul.nl en wij nemen contact met je op.
logo_Saul_RGB_beeldmerk-punt_mono

‘Dit programma heeft onze ogen geopend, het is confronterend maar zo leerzaam.’

Verleden heb je
toekomst moet je
maken.

Wachten is nooit leuk en daarom houden wij het zo kort mogelijk!

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze aanmeldcoördinatoren. In Friesland kun je contact opnemen met Fenne van der Meulen via het telefoonnummer 0513 438564. Voor de regio’s Groningen en Drenthe kun je contact opnemen met Saskia Kleine via het telefoonnummer 050-2308454.

Per behandeling is het verschillend wanneer je van start gaat, na aanmelding:

Ambulante begeleiding individueel

2 weken

Ambulante gezinsbegeleiding

4 – 6 weken

Ambulante gezinsbehandeling (IAG) 

5 – 7 weken (spoed uitgezonderd)

Ambulante gezinsbehandeling ((v)echtscheidingsproblematiek)

5 – 7 weken (spoed uitgezonderd)

Ambulante gezinsbehandeling (eetproblematiek)

3 maanden (spoed uitgezonderd)

Wij blijven ouders

4 – 6 weken

KIES groep

Informeren naar de mogelijkheden

(Handelingsgerichte) Diagnostiek

4 – 6 weken

Individuele behandeling

4 – 6 weken

Laatst bijgewerkt: 23-01-2024