Ontwikkelen, bouwen en groei in
het hulpverleningslandschap.

Onze kernwaarden

Zelfregie

Vertrouwen

Transparantie

Lef

Visie:
We geloven dat ieder mens is in staat om zich te ontwikkelen vanuit eigen kracht en een betrokken netwerk.

Missie:
Wij bouwen aan toekomstbestendige hulpverlening, gericht op zelfregie, vanuit vertrouwen, transparantie en LEF.


Doelstelling op kwaliteit:

Wij streven naar een hulpverleningslandschap waarin professionals (vak)bekwaam zijn en zich ook zo voelen, niet denkend vanuit de gebaande paden, maar het anders durven doen. We bewerkstelligen dit door professionals werkzaam bij SAUL ruimte te geven voor (interne) scholingen, trainingen, opleidingen, casuïstiek overleg, intervisie, werkbegeleiding en supervisie.

Verleden heb je
toekomst moet je
maken.

Wachten is nooit leuk en daarom houden wij het zo kort mogelijk!

Heb je vragen? Neem dan contact op met een van onze aanmeldcoördinatoren. In Friesland kun je contact opnemen met Fenne van der Meulen via het telefoonnummer 0513 438564. Voor de regio’s Groningen en Drenthe kun je contact opnemen met Saskia Kleine via het telefoonnummer 050-2308454.

Per behandeling is het verschillend wanneer je van start gaat, na aanmelding:

Ambulante begeleiding individueel

2 weken

Ambulante gezinsbegeleiding

4 – 6 weken

Ambulante gezinsbehandeling (IAG) 

5 – 7 weken (spoed uitgezonderd)

Ambulante gezinsbehandeling ((v)echtscheidingsproblematiek)

5 – 7 weken (spoed uitgezonderd)

Ambulante gezinsbehandeling (eetproblematiek)

3 maanden (spoed uitgezonderd)

Wij blijven ouders

4 – 6 weken

KIES groep

Informeren naar de mogelijkheden

(Handelingsgerichte) Diagnostiek

4 – 6 weken

Individuele behandeling

4 – 6 weken

Laatst bijgewerkt: 23-01-2024